View photo
 • 1 week ago
 • 29
View photo
 • 1 month ago
 • 540

人類的記憶總會在經歷年月洗禮、生活模式改變或環境變化後消褪。唯有相片能記錄這嚴峻的事實,把7年前的影像忠實地呈現在我們眼前。

View text
 • 2 months ago
View photo
 • 3 months ago
 • 164
View photo
 • 3 months ago
 • 108
View photo
 • 3 months ago
 • 19
View photo
 • 4 months ago
 • 235
View photo
 • 5 months ago
 • 5003
View photo
 • 5 months ago
 • 2590
View photo
 • 5 months ago
 • 300
View photo
 • 5 months ago
 • 1028
View photo
 • 5 months ago
 • 948
View photo
 • 5 months ago
 • 3683
x