View photo
 • 1 day ago
 • 565
View photo
 • 1 month ago
 • 78873
View photo
 • 1 month ago
 • 617
View photo
 • 2 months ago
 • 50
View photo
 • 3 months ago
 • 539

人類的記憶總會在經歷年月洗禮、生活模式改變或環境變化後消褪。唯有相片能記錄這嚴峻的事實,把7年前的影像忠實地呈現在我們眼前。

View text
 • 4 months ago
View photo
 • 4 months ago
 • 164
View photo
 • 4 months ago
 • 110
View photo
 • 4 months ago
 • 19
View photo
 • 6 months ago
 • 258
View photo
 • 6 months ago
 • 5052
View photo
 • 6 months ago
 • 3662
View photo
 • 7 months ago
 • 300
x